Sākums


Piekļūstamības paziņojums

Valsts izglītības satura centra īstenots ESF Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” tīmekļvietne - "skolo.lv" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

"skolo.lv"- https://skolo.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

"skolo.lv"tīmekļvietne neatbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tīmekļvietnē nav izvietotas attēlu tekstuālā alternatīvas, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai.
  • Atsevišķās tīmekļvietnes daļās nav piemēroti atbilstoši krāsu kontrasti tekstam.
  • Ne visam video saturam ir pievienoti subtitri.
  • Vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie ar palīgprogrammatūrām nav piekļūstami.
  • Atsevišķās tīmekļvietnes sadaļās nav definēti lapu nosaukumi. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās ir ērti uztveramas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 18.02.2022. Izvērtēšanu veica Artūrs Eiduks, asistents.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://bit.ly/skololv-izvertesanas-zinojums.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties rakstot uz info@skolo.lv vai zvanot 66051908. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: info@skolo.lv

Zvaniet: 660 519 08

Adrese: Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV 1050, Latvija

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 3 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Sūdzību gadījumā aicinām vērsties pie mūsu lietotāju atbalsta dienesta.
Tālrunis: 660 519 08
E-pasts: info@skolo.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV 1050, Latvija

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.02.2022un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Mārtiņš Rozenbergs IKT vecākais eksperts.