Instrukcijas

 Šeit ir apkopotas skolo.lv instrukcijas

1. Skolotājiem

Pieslēgšanās platformai/profila informācija

MS Teams/MS Office
E-kursa veidošana
Darbības ar e-kursa dalībniekiem/skolēniem
Citas darbības ar e-kursiem

Jautājumu banka
Aktivitāte "Tests"
Aktivitāte "Uzdevums"
Aktivitāte "Forums"

Aktivitāte "Grāmata"

Aktivitāte "Portfolio"

Aktivitāte "GeoGebra"

Aktivitāte "H5P"

E-klase