1. Skolotājiem

Pieslēgšanās platformai/profila informācija

MS Teams/MS Office
E-kursa veidošana
Darbības ar e-kursa dalībniekiem/skolēniem
Citas darbības ar e-kursiem

Jautājumu banka
Aktivitāte "Forums"

Aktivitāte "Portfolio"

Aktivitāte "H5P"
E-klase