Skolas mapju strukturēšana skolo.lv sistēmā

Atbilde: Skolas mapju strukturēšana skolo.lv sistēmā

nosūtīja skolo. lv
Atbilžu skaits: 0
Labdien!

Paldies par ziņu! Informējam, ka katrai izglītības iestādei, mācīšanās platformā skolo.lv, ir izveidota aktuālā mācību gada kategorija. Aicinām skolu virslietotājus visas darbības veikt attiecīgā mācību gada kategorijā. Varat brīvi izvēlēties, vai nepieciešama papildus struktūra, kā arī par paraugkursu rediģēšanu, pilnībā Jūsu izvēle, svaigi e-kursu paraugi vienmēr būs pieejami.

Lai izdodas!