Par izglītības tehnoloģiju mentoru kursu

Par izglītības tehnoloģiju mentoru kursu

nosūtīja Sandra Kalniņa
Atbilžu skaits: 0

Labdien. Nav iespējams pievienot sadaļā - savas idejas izstrāde -savas idejas, jo nav aktīva Padlet siena. Kursa sadaļa Mācīšanās un mācīšana II, apakšmodeļi 2., 3. un 4.