Skola2030 veidotie padziļināto e-kursi ir digitālie mācību līdzekļi vidusskolas padziļinātajiem kursiem. Tie ir izstrādāti 7 mācību jomās - balstoties uz padziļināto kursu mācību priekšmeta programmā piedāvāto tematu sadalījumu atbilstoši definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem.  

Digitālie mācību līdzekļi sniedz iespēju skolēniem attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, patstāvīgi risinot uzdevumus un saņemot atgriezenisko saiti par savu sniegumu. Materiāli satur daudzveidīgus un interaktīvus uzdevumus, prezentācijas, video un audio ierakstus. Publicētie kursi ir apskatāmi šeit, atverot sadaļu Vidusskolas padziļinātie kursi: https://skolo.lv/course/index.php?categoryid=6302

Šajā sadaļā varat sekot līdzi informācijai, kuri padziļināto kursu temati ir publicēti. Tiklīdz temats tiek publicēts, tā varat piekļuvi kursam jautāt savas izglītības iestādes virslietotājam.

Informējam, ka izglītības iestādes virslietotājiem ir iespēja pašiem nokopēt jaunākos kursus.

Pirmā semestra materiālu pievienošana pakāpeniski plānota līdz skolēnu rudens brīvlaikam un otrā semestra materiālu pievienošana notiks divās kārtās - līdz šī gada beigām un līdz nākamā gada martam. Jautājumus un ieteikumus par padziļinātajiem kursiem vai to pieejamību lūdzam rakstīt uz e-pastu info@skola2030.lv