Pieejamie e-kursu paraugi

Ja Jums interesē kāds no e-kursu paraugiem, lūdzu, sazinieties ar savas skolas virslietotāju, lai to pievienotu sadaļā "Mani kursi"!

Jaunākie pievienotie e-kursu paraugi:
25.05.2022. pievienoti e-kursu paraugi:
 • Angļu valoda 3., 6., 9. klasei
 • Bioloģija 9. klasei
 • Datorika 1.-6. klasei
 • Franču valoda (pirmā svešvaloda) 1.-6. klasei
 • Franču valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei
 • Integrētie temati 3. klasei
 • Inženierzinības
 • Ķīmija 9. klasei
 • Latviešu valoda 1., 2. klasei
 • Latviešu valoda (mazākumtautību skolēniem) 4., 8., 9. klasei
 • Matemātika 9. klasei
 • Vācu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-6. klasei
 • Vācu valoda (otrā svešvaloda) 4.-6. klasei
 • Bioloģija I
04.03.2022. pievienoti e-kursu paraugi:
 • Mūzika 9. klasei
 • Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei