Ja Jums interesē kāds no e-kursu paraugiem, lūdzu, sazinieties ar savas skolas virslietotāju, lai to pievienotu sadaļā "Mani kursi"!

Informējam, ka izglītības iestādes virslietotājiem ir iespēja pašiem atjaunot vajadzīgos kursus.

Lūdzam sekot līdzi instrukcijām:

  1. Kā virslietotājs var pievienot Skola2030 e-kursu paraugus?
  2. Kā pievienot skolotājus kursam?

Jaunākie pievienotie e-kursu paraugi:

2.02.2023. pievienoti e-kursu paraugi:
 • Vizuālā māksla 6., 8. klasei
22.12.2022. pievienoti e-kursu paraugi:

 • Latviešu valoda 4., 5. klasei - papildināts ar jauniem uzdevumiem un iekļaujošās izglītības materiāliem vieglajā valodā
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda) 9. klasei
 • Krievu valoda (dzimtā valoda) 1. klasei
15.12.2022. pievienoti e-kursu paraugi:

 • Latviešu valoda (mazākumtautību skolām) 7. klasei - papildināts ar iekļaujošās izglītības materiāliem vieglajā valodā
12.12.2022. pievienoti e-kursu paraugi:

 • Bioloģija 8. klasei - papildināts ar iekļaujošās izglītības materiāliem vieglajā valodā
 • Latviešu valoda 7. klasei - papildināts ar jauniem uzdevumiem un iekļaujošās izglītības materiāliem vieglajā valodā
5.12.2022. pievienoti e-kursu paraugi:

 • Latviešu valoda (mazākumtautību) 6. klasei;
 • Speciālā izglītība - dabaszinības 4., 5. klasei